HÍREK

BEJELENTKEZÉS

Banner3

 

Ismét Idősbarát az Önkormányzat Gyöngyösön

Az Alaptörvényben és kiegészítéseiben nem szerepel az a szó vagy fogalom, hogy nyugdíj, egészség- illetve társadalombiztosítás. Ebből következik, hogy a kormány, illetve a kormánypártok nem kívánnak alanyi jogon gondoskodni Magyarország idős- és szépkorú nemzedékéről. A 2015. március 1-el bevezetett – majd ezt követő – szociális változtatások, intézkedések és jogszabályok szintén ezt támasztják alá.

 

 

Gyöngyös önkormányzata azonban – már 2015-ben kezdődően – nem engedte el a város idős lakóinak a kezét és különböző, saját hatáskörben meghozott intézkedésekkel próbál segíteni. A város lakóinak egyharmadát, mintegy 8700 főt kitevő idősek- és szépkorúak, valamint szociálisan rászorulók már érzik is a számukra kedvező intézkedések hatását.

 

Ilyen intézkedések az alábbiak is, a teljesség igénye nélkül:

1. A 70. életévüket betöltött embereknek nem kell – csak egynél több bérleményre, tulajdonra – az évi mintegy 10.000 forintot kitevő kommunális adót befizetnie a város számára.

 

2. A városban az időseket tömörítő nyugdíjas szervezetek működését elősegítendő – 3.000.000 forint értékben – pályázati lehetőséget biztosítottak. Ezzel az idősek kulturális és rendezvényi életét kívánták elősegíteni. Az Idősek Klubja 2015-óta – kiírása óta – eredményesen pályázik ennek az összegén belül és a elnyert összegből vásároltunk számítógép konfigurációkat, valamint napvédő asztalt/padokat és bográcsozó/nyársalóhelyet a szabadidő parkunkba.

 

3. A Kistérségi Humán Szolgáltató Központ keretén belül üzemelő Idősek Bentlakásos Otthona, valamint az Idősek Klubja számára biztosítottak 750.000 – 750.000 forintot a kulturális és rendezvényi élet számára. Ilyen keretösszegből jutott el az Idősek Klubja tavaly Fürdőbe, Sóbarlangba, Színházba, Koncertre és rendezett Szilveszteri bulit.

 

5. Az Idősek Klubja tagjai számára eltörölték az Idősek Nappali Ellátásának térítési díját. Ennek „kedvezményes” összege mintegy 700 forint/nap lett volna. Ezen összeg okozta azt az anomáliát, hogy míg a Visonta úti Idősek Klubja 2014-ben kapacitásának csak 50%-os kihasználásával működött, addig 2016-ban – gyakorlatilag – már elérte az engedélyezett szolgáltatási kapacitásának 110%-t,56 fő ellátottat.

Feltétlenül idetartozik, hogy az Önkormányzat – saját költségén – mobil elválasztófalat épít be a Gyöngyös, Visonta úti Idősek Klubjába – amivel megnövekszik – elsősorban – a különböző rendezvényekre biztosított terület.

 

6. A szociális étkeztetésben résztvevők számára – 452 fő – a maximális térítési díj – 3.5 %-os emeléssel – 495 Ft/fő/nap. Tekintettel a szociális helyzetükre az ellátottak térítési díjának mérséklésére, a kedvezményes elbírálásra mintegy 3.500.000 forint áll most rendelkezésre.

 

7. A házi segítségnyújtásban részesülők számára – 42 fő –, valamint jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesülők – 87 fő – gyöngyösi lakosok számára – biztosítottak 2.000.000 forintot kedvezményes díj kialakítására.

 

8.Tekintettel arra, hogy a Gyöngyös, Visonta úti Idősek Klubja a város déli részén fekszik, földrajzilag nehéz az elérése. Ezt könnyíti meg – térítésmentesen –  az üzemeltető Kistérségi Humán Szolgáltató Központ azzal, hogy a rászorultakat – 8 fő – naponta és térítésmentesen ideszállítja.

 

9.Végezetül, de nem utolsó sorban minden szociális ellátás összegét csak a 3.5%-os – gyakorlati – infláció mértékében emelte az önkormányzat.

A különböző szolgáltatók számára sem engedtek meg ennél nagyobb emelést semmilyen indokkal.

Az emelt díjas szolgáltatásokról szóló Önkormányzati Rendelet alapján a megnövelt díjak a 2017.április 01-el kezdődő ellátási időszakkal kezdődik olyan kitétellel, hogy szociális rászorultság alapján – a fenntartó Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa – 8 napos limitált benyújtási határidővel a fent felsorolt összeghatárral – kompenzációval – méltányosságból csökkentheti a meghatározott térítési díjat.

 

Összességében számolva Gyöngyös Város Önkormányzata mintegy 650 idős- és szépkorú lakosról gondoskodik naponta ezekkel a szolgáltatásokkal, ami az ilyen korú lakosság megközelítően 7-8 %-t teszi ki.

 

Feltétlenül meg kell említeni, hogy az Önkormányzat az Idősek Bentlakásos Otthona térítési díját – az inflációt meghaladó – 12.5%-kal kellett, hogy emelje. Ennek oka az, hogy a Kormány által eldöntött minimálbér emeléshez egyetlen fillért sem kapott az önkormányzat. Ez a Városnak – fenntartónak – kb. 150 millió Ft-ba, az – üzemeltető – Kistérségi Humán Szolgáltató Központnak közel 30 millióba került. A Grémium azonban csak úgy járult hozzá az emeléshez, hogy amikor a Kormány hivatalosan visszapótolja az önkormányzat büdzséjébe az emeléshez szükség – volt – bértömeget, újra és kötelezően visszatér a rendelkezésére álló 1 módosítási alkalommal az Idősek Bentlakásos Otthona térítési díjmódosítására-annak mérséklése céljából.

Nem elhanyagolható szempont, hogy amíg az önkormányzat büdzséje hátrányos helyzetben van, előre betervezett beruházások tolódnak/maradnak el. Ez a helyzet azonban nem érinti a szociális juttatásokat, melyeknek betervezett összegét nem csökkentette a Képviselő Testület, hanem az előterjesztés alapján még növelte is.

 

Ki kell emelni, hogy a változtatásokat, kedvező lehetőségeket, kedvezményeket Gyöngyös képviselő testülete egyhangúlag hozta és szavazta meg. A három nagy párt; MSZP, Jobbik, Fidesz önkormányzati képviselői nyitottak és fogadókészek voltak ezen a téren, ezzel kialakították konszenzusukat. Minden esetben a díjak csökkentéséből, elengedéséből keletkező hiányt – az ab ovo – pozitív költségvetési tervezetű város a saját erejéből kompenzálja.

 

Én nem tudom, más települések önkormányzata miként és miért alakította anyagi ellátás tekintetében költségvetését, de a mi városunk – Gyöngyös – ilyen irányú tevékenysége példamutató értékű. Ezt a példamutatást erősíti, hogy a több mint 20 települési önkormányzatot tömörítő Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa – mint fenntartó ajánlatát – jóváhagyta ezeket a változtatásokat.

 

Befejezésül feltétlenül meg kell említeni azt a tényt, miszerint a 2015-2016-os idősbarát intézkedések mintegy következményeként, a Város Polgármestere – 2016-ban, az Idősek Világnapján – megkapta a Heves Megyei Nyugdíjas Szövetségtől az „Idősbarát Polgármester” megtisztelő címet.

 

Szerintem, azt, hogy a Grémium mikor kapja meg az „Idősbarát Önkormányzat” kitüntető címet – gyakorlatilag csak a felterjesztő – városi nyugdíjas szervezetek képviselőit tömörítő – Idősek Tanács ilyen irányú és célú felterjesztése határozza meg...

 

Borsi Miklós

klubtag

Gyöngyös, Visonta úti Idősek Klubja

 

 

Hozzászóláshoz jelentkezzen be!

KIADÓ

Szenior 2003 Kft.
1074 Budapest,
Szövetség utca 9.
generacionk@generacionk.hu
36.1.210.0326
GYORSLINKEK

Hírek
Egészségünkre
Archívum
Téma
Postabontás
Kapcsolat

Copyright © 2015. GENERÁCIÓNK Minden jog fenntartva.